Wednesday, November 17, 2021

Sverige ansluter sig till europeisk trend, antar COVID-vaccinationspass

 

Sverige inför ett digitalt vaccinationsintyg mot covid-19 för offentliga sammankomster och evenemang med mer än 100 personer inomhus, sade myndigheterna på onsdagen.

Flytten följer liknande steg av andra EU-länder mitt i en nyligen ökad kontinental ökning av fall av covid-19.

"Det här är svåra nyheter att ge. Vi vill alla att pandemin ska vara över”, sa socialminister Lena Hallengren och tillade att intyget kommer att antas från och med den 1 december.

Sverige har tidigare stuckit ut bland europeiska nationer för sin jämförelsevis praktiska reaktion på pandemin.

Kulturminister Amanda Lind sa att det inte är obligatoriskt att visa upp vaccinationsintyget, men de som inte kan visa upp det måste följa vissa restriktioner. Hon sa att det var upp till arrangörerna av ett evenemang att bestämma vilka restriktionerna skulle vara.

Inledningen är "en åtgärd vi ser som nödvändig för att inte belasta sjukvården", säger Karin Tegmark Wisell, chef för Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationskortet kommer inte att gälla på restauranger för närvarande, sa Tegmark Wisell.

Sverige har inte gått in i en nedstängning eller stängt företag under pandemin, utan förlitar sig istället på medborgarnas känsla av medborgerlig skyldighet att kontrollera infektioner. Myndigheterna har betonat individuellt ansvar istället för statliga hälsoåtgärder.

Det skandinaviska landet har officiellt registrerat 15 107 dödsfall, varav 13 av dem rapporterades på onsdagen. Officiella siffror visar att 85,3 % av befolkningen 16 år och äldre har fått det första skottet, medan 81,7 % har haft två stick.

Källa:- abcnews.go.com

No comments:

Post a Comment

Coffee drinkers may be at lower risk of early death, study suggests

Even people who take sugar seem at lower risk, say experts, but results may be due to coffee drinkers being more affluent People who drink c...